Tirpikliai

Tirpikliai plačiai naudojami tiek kasdieninėje veikloje, tiek laboratorijose, tiek pramonėje. Tirpiklis – medžiaga, kurioje gali ištirpti kita medžiaga. Agregatinė būsena nesvarbi, bet kokios būsenos medžiaga gali tirpti bet kokioje būsenoje. Labiausiai paplitę ir geriausiai įsivaizduojami… Daugiau Tirpikliai plačiai naudojami tiek kasdieninėje veikloje, tiek laboratorijose, tiek pramonėje. Tirpiklis – medžiaga, kurioje gali ištirpti kita medžiaga. Agregatinė būsena nesvarbi, bet kokios būsenos medžiaga gali tirpti bet kokioje būsenoje. Labiausiai paplitę ir geriausiai įsivaizduojami tirpikliai yra skysti.

CAS numeris: 166412-78-8

Alternatyvūs pavadinimai: Di-izononil-cikloheksan-1,2-dikarboksilatas; DINCH

CAS numeris: 110-63-4

Alternatyvūs pavadinimai: Butileno glikolis; 1,4-tetrametilen glikolis

CAS numeris: 67-64-1

Alternatyvūs pavadinimai: C3H6O; Dimetilketonas; 2-propanonas

CAS numeris: 124-17-4

Alternatyvūs pavadinimai: Dietileno glikolio butilo eterio acetatas; dietileno glikolio acetatas; 2-(2-butoksietoksi)etilacetatas

CAS numeris: 112-34-5

Alternatyvūs pavadinimai: 2-(2-butoksietoksi)etanolis; Dietilenglikolio monobutil eteris; Butoksidietilen glikolis; C8H18O3

CAS numeris: 112-07-2

Alternatyvūs pavadinimai: BGA; C8H16O3; 2-butoksietilacetatas

CAS numeris: 111-76-2

Alternatyvūs pavadinimai: Butilglikolio eteris; 2-butoksietanolis

CAS numeris: 143-22-6

Alternatyvūs pavadinimai: (2-(2-butoksietoksi)etoksi)etanolis; trietilen glikol butil esteris; C10H22O4

CAS numeris: 108-95-2

Alternatyvūs pavadinimai: Oksocikloheksanas; Heksanonas

CAS numeris: 123-42-2

Alternatyvūs pavadinimai: 2-Hidroksi-2-metil-4-pentanonas; 2-Metil-3-pentanol-4-onas

CAS numeris: 111-42-2

Alternatyvūs pavadinimai: DEA; C4H11NO2; 2,2-iminodietanolis

CAS numeris: 111-46-6

Alternatyvūs pavadinimai: C4H10O3; DEG; 2,2-oksibisetanolis

CAS numeris: 111-40-0

Alternatyvūs pavadinimai: 1,4,7-triazaheptanas; C4H13N3

CAS numeris: 60-29-7

Alternatyvūs pavadinimai: C4H10O; MEG

CAS numeris: 29911-28-2

Alternatyvūs pavadinimai: 1-(2-butoksi-1-metiletoksi)propan-2-olis; DPNB

CAS numeris: 34590-94-8

Alternatyvūs pavadinimai: 2-(2-metoksipropoksi)propanolis; Solvenon DPM

CAS numeris: 25265-71-8

Alternatyvūs pavadinimai: oksibispropanolis; C6H14O3

CAS numeris: 141-78-6

Alternatyvūs pavadinimai: acto eteris; acto rūgšties etilo esteris; C4H8O2; ETAC

CAS numeris: 111-90-0

Alternatyvūs pavadinimai: 2-(2-etoksietoksi) etanolis; EtIl dietIlen glykolis

CAS numeris: 1569-02-4

Alternatyvūs pavadinimai: 1-etoksi-2-propanolis; C5H12O2

CAS numeris: 96-48-0

Alternatyvūs pavadinimai: GBL; BLO; 1,2-butanolidas

CAS numeris: 78-83-1

Alternatyvūs pavadinimai: 2-metilpropan-1-olis

CAS numeris: 110-19-0

CAS numeris: 67-63-0

Alternatyvūs pavadinimai: izopropilo alkoholis; 2-propanolis; IPA; C3H8O

CAS numeris: 108-21-4

Alternatyvūs pavadinimai: 2-Metiletiletanoatas; 2-Propil acetatas; C5H10O2

CAS numeris: 1330-20-7

CAS numeris: 108-95-2

Alternatyvūs pavadinimai: C6H6O; Fenolis

CAS numeris: 78-93-3

Alternatyvūs pavadinimai: 2-Ketobutanas; 2-Oksobutanas; 3-Butanonas; MEK; C4H8O

CAS numeris: 108-10-1

Alternatyvūs pavadinimai: MIBK; 4-metil-2-pentanonas

CAS numeris: 2517-43-3

Alternatyvūs pavadinimai: 3-Metoksibutan-1-olis; 3-Metoksibutanolis

CAS numeris: 107-98-2

Alternatyvūs pavadinimai: propileno glikolio monometilo eteris; 1-metoksi-2-propanolis

CAS numeris: 108-65-6

Alternatyvūs pavadinimai: 1-Metoksi-2-propil acetatas

CAS numeris: 141-43-5

Alternatyvūs pavadinimai: MEA; C2H7NO; 2-aminoetanolis

CAS numeris: 107-21-1

Alternatyvūs pavadinimai: C2H6O2; Etilenglikolis; etandiolis

CAS numeris: 57-55-6

Alternatyvūs pavadinimai: propano-1,2-diolis; 1,2-dihidroksipropanas; C3H8O2

CAS numeris: 71-36-3

Alternatyvūs pavadinimai: butanolis; butilo alkoholis; 1-butanolis

CAS numeris: 123-86-4

Alternatyvūs pavadinimai: 1-butilacetatas; 1-Acetoksibutanas; C6H12O2

CAS numeris: 2687-91-4

Alternatyvūs pavadinimai: 1-Etilpirolidinas-2-onas; etil-2-pirolidonas; NEP

CAS numeris: 872-50-4

Alternatyvūs pavadinimai: 1-metilo-2-pirolidonas; N-metil-2-ketopirolidinas

CAS numeris: 71-23-8

Alternatyvūs pavadinimai: C3H7OH; 1-propanolis

CAS numeris: 109-60-4

Alternatyvūs pavadinimai: C5H10O2;propil etaonatas; 1-acetoksipropanas

CAS numeris: 108-325-7

Alternatyvūs pavadinimai: C4H6O3; 4-metilk-13-diokalan-2-onas

CAS numeris: 5131-66-8

Alternatyvūs pavadinimai: 3-Butoksipropan-2-olis; n-Butoksipropanolis; C7H16O2

CAS numeris: 143-24-8

Alternatyvūs pavadinimai: tetraglymas

CAS numeris: 109-99-9

Alternatyvūs pavadinimai: C4H8O, THF

CAS numeris: 102-71-6

Alternatyvūs pavadinimai: C6H15NO3; TEA; 2,2,2-nitrilotrietanolis

CAS numeris: 112-27-6

Alternatyvūs pavadinimai: 2,2-(Etilenedioksi)dietanolis; TEG

CAS numeris: 55934-93-5

Alternatyvūs pavadinimai: Tripropilen glikol n-butil eteris; TPnB

  • Aminai
  • Aromatiniai
  • Esteriai
  • Glikoliai
  • Ketonai
  • Kiti/specialieji
  • Monohidroksiliai alkoholiai
  • Propilenglikolio ir kt eteriai