Propilenglikolio ir kt eteriai

CAS numeris: 112-34-5

Alternatyvūs pavadinimai: 2-(2-butoksietoksi)etanolis; Dietilenglikolio monobutil eteris; Butoksidietilen glikolis; C8H18O3

CAS numeris: 111-76-2

Alternatyvūs pavadinimai: Butilglikolio eteris; 2-butoksietanolis

CAS numeris: 60-29-7

Alternatyvūs pavadinimai: C4H10O; MEG

CAS numeris: 111-90-0

Alternatyvūs pavadinimai: 2-(2-etoksietoksi) etanolis; EtIl dietIlen glykolis

CAS numeris: 1569-02-4

Alternatyvūs pavadinimai: 1-etoksi-2-propanolis; C5H12O2

CAS numeris: 107-98-2

Alternatyvūs pavadinimai: propileno glikolio monometilo eteris; 1-metoksi-2-propanolis

CAS numeris: 5131-66-8

Alternatyvūs pavadinimai: 3-Butoksipropan-2-olis; n-Butoksipropanolis; C7H16O2