Monohidroksiliai alkoholiai

CAS numeris: 123-42-2

Alternatyvūs pavadinimai: 2-Hidroksi-2-metil-4-pentanonas; 2-Metil-3-pentanol-4-onas

CAS numeris: 78-83-1

Alternatyvūs pavadinimai: 2-metilpropan-1-olis

CAS numeris: 67-63-0

Alternatyvūs pavadinimai: izopropilo alkoholis; 2-propanolis; IPA; C3H8O

CAS numeris: 71-36-3

Alternatyvūs pavadinimai: butanolis; butilo alkoholis; 1-butanolis

CAS numeris: 71-23-8

Alternatyvūs pavadinimai: C3H7OH; 1-propanolis